پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان همدان
اخبار مهم:

معرفی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

آموزش و پرورش مهم ترین نهاد تعلیم و تربیت رسمی عمومی، متولی فرآیند تعلیم و تربیت در همه ساحت های تعلیم و تربیت، قوام بخش فرهنگ عمومی و تعالی بخش جامعه اسلامی براساس نظام معیار اسلامی با مشارکت خانواده، نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی است. این نهاد مأموریت دارد با تأکید بر شایستگی های پایه، زمینه دستیابی دانش آموزان در سنین لازم التعلیم طی ۱۲ پایه تحصیلی به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی را به صورت نظام مند، همگانی، عادلانه و الزامی در ساختاری کارآمد و اثربخش فراهم سازد. انجام این مهم نقش زیر ساختی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی خواهد داشت.

تاريخچه و اهداف

۱- تربیت انسانی موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف خویش ۲- ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خانواده در رشد و تعالی کشور ۳- بسط و اعتلای فرهنگ عمومی و زمینه سازی برای اقتدار و مرجعیت علمی و تکوین تمدن اسلامی– ایرانی در راستای تحقق جامعه جهانی عدل مهدوی (عج) با تأکید بر تعمیق معرفت و بصیرت دینی و سیاسی ۴- گسترش و تأمین همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی ۵- برقراری نظام اثربخش و کارآمد مدیریت منابع انسانی براساس نظام معیار اسلامی ۶- افزایش مشارکت و اثربخشی همگانی به ویژه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی ۷- ارتقاء اثربخشی و افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی ۸- کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام و ارتقای فزاینده جایگاه تعلیم و تربیت در سطح جهانی

مناطق تحت پوشش

در ساختار استانی اداره کل اموزش و پرورش استان همدان تعداد 20 منطقه آموزشی وجود داشته که در این مناطق با حدود25000 فرهنگی وظیفه تعلیم و تربیت 285000 دانش آموز در کلیه دوره های آموزشی و در قالب 2800 آموزشگاه انجام می پذیرد.

آخرین اخبار